Кристина и Христо - 12.09.2020 - Севлиево

Юрмюз и Алейдин - 23.09.2018 - Севлиево

Айгюл и Хасан - 26 08 2018 - Севлиево

Ива и Петър - 03.02.2018 - Севлиево

Невин и Ферди - 13.05.2017 - Севлиево

Филджан и Нихат - 30.08.2016 - Севлиево