Деница и Иван - 24.10.2020 - Севлиево

Гюнюл и Салейдин - 19.09.2020 - Севлиево

Габриела и Румен - 06.09.2020 - Аспарухово (язовир Цонево)

Мария и Ивайло - 30.08.2020 - Троян

Сезен и Юксел - 09.08.2020 - Севлиево

Филипа и Тихомир - 25.07.2020 - Севлиево

Мелвин и Али - 04.07.2020 - Троян

Мария и Симеон - 15.02.2020 - Севлиево