Павлина и Денчо - 07.10.2017 - Велико Търново

Силвия и Ангел - 09.09.2017 - Орешак

Христиана и Георги - 03.09.2017 - Троян

Милена и Илия - 26.08.2017 - Плевен

Ренай и Хасан - 13.08.2017 - Севлиево

Джемиле и Ружди - 05.08.2017 - Севлиево

Кристияна и Боян - 03.06.2017 - Троян